Företaget

Bjännsjö Kranbilar AB ägs och drivs av Magnus & Annica Wredin.

Företaget startades 2011 med en bil och med Magnus bakom spakarna. Ett halvår senare köptes bil nummer två och Peter Hedman började i företaget. Sedan dess har det rullat på med tillskott i vagnparken och på personalsidan lite nu och då.

I dags läget har vi på Bjännsjö 15 kranbilar och 2 hjullastare.  Dessutom är vi delägare i RRÖ Förvaltning AB vilket innebär ytterligare innehav av ett antal mindre maskiner samt att vi tillsammans med G57 Entreprenad AB tar på oss en större bredd av olika uppdrag. Vi utför exempelvis skötsel av vägslänter, utvändig skötsel av fastigheter.

Vi bestämde oss tidigt för att stå på egna ben och jobba med korta beslutsvägar för större möjlighet att möta våra kunders behov. Därför har vi också tydliga ledningssystem innehållande riktlinjer för arbetets miljöledning och kvalité.

Varje anställd sköter sina egna kunder och lägger upp sin dag själv samt samarbetar och byter uppdrag med kollegorna – allt för att nå kundernas önskemål.

 

Våra anställda – vem kör vad?

Magnus Wredin

Ägare och arbetsledare.

 

 

Annica Wredin

Delägare. Sköter allt på kontoret.

 

 

Ester

Efter flera år i kranbilar, lägger hon sin tid nu på kontoret.

 

Niclas Norberg

Bodbil kran HIAB 1058 + jibb, vajerspel, eldrift av kranar, framhjulsdrift och kan köra bilen från krandosan. Husmonteringar, tunga, långa lyft.

Lars Krunegård

Kranväxlare 68 t/m. Mycket takbyten, monteringsjobb med mera.

Emil Vinqvist

Kranväxlare, servicebil åt Svevia plog/sand bil.

Linus Hedman

Kranväxlare kör allt möjligt, plogar och saltar E4:an.

Peter Bertilsson

Kranväxlare, sätter plogpinnar, tar upp plogpinnar, plogar hockeyrinkar åt Umeå kommun Där emellan lite brädgårdskörning på sommaren.

Filip Tomasson

Ljungby L11 med släpvagn. Levererar ut material med hjullastare och vagn, givetvis med trafiktillstånd och färdskrivare.

Johan Erlandsson

Kör Scania bodbil

 

Henke Hellberg

Volvo FH kranväxlare 53 t/m + jibb, trädplockning, monteringsjobb med mer.

Linus Edin

Kör Scania kranväxlare och allt möjligt och plogbil.

Victor Bråting

Ljungby L11 med släpvagn. Levererar ut material med hjullastare och vagn, givetvis med trafiktillstånd och färdskrivare.

Peter Hedman

Plockar ner träd med kranbil, sopar snö från tak med mera.

Victor Thede

Kör Volvo 37 t/m kranväxlare

 

Börje Hellkvist

Volvo FM kranväxlare  med batteridrift, kör åt Bygma.

Daniel Wirth

Uppdrag för Bygma.

 

 

Marcus Norén

Kör kranväxlare, sand och snöbil. Kör åt Umeå Energi på sommaren.

Linda Åström

Kör Iveco 7,5 t/m

Alexander Edlund

Arbetsledare

Miljöpolicy

– Verksamheten skall arbeta mot ständiga förbättringar

– Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda

– Följa gällande miljölagstiftning samt övriga för verksamheten gällande regler

– Lyssna på kunder och intressenter avseenden deras miljökrav

– Upprätta miljömål som följs upp och revideras

– Anställda, kunder och leverantörer skall känna sig delaktiga i miljöarbetet

– Miljöpolicy och andra delar i miljöledningssystemet skall finnas tillgängligt för allmänheten

– Verksamheten bedrivs och företaget utvecklas så att miljöpåverkan så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart begränsas och att en totalt god resurshushållning iakttas i verksamheten