Företaget

Bjännsjö Kranbilar AB ägs och drivs av Magnus & Annica Wredin.

Företaget startades 2011 med en bil och med Magnus bakom spakarna. Ett halvår senare köptes bil nummer två och Peter Hedman började i företaget. Sedan dess har det rullat på med tillskott i vagnparken och på personalsidan lite nu och då.

I dags läget har vi på Bjännsjö 13 kranbilar och 3 hjullastare.  Dessutom är vi delägare i RRÖ Förvaltning AB vilket innebär ytterligare innehav av ett antal mindre maskiner samt att vi tillsammans med G57 Entreprenad AB tar på oss en större bredd av olika uppdrag. Vi utför exempelvis skötsel av vägslänter, utvändig skötsel av fastigheter.

Vi bestämde oss tidigt för att stå på egna ben och jobba med korta beslutsvägar för större möjlighet att möta våra kunders behov. Därför har vi också tydliga ledningssystem innehållande riktlinjer för arbetets miljöledning och kvalité.

Varje anställd sköter sina egna kunder och lägger upp sin dag själv samt samarbetar och byter uppdrag med kollegorna – allt för att nå kundernas önskemål.

 

Delägarskap och samarbeten

Bjännsjö Kranbilar Ab är också delägare i RRÖ Förvaltning AB ett företag som jobbar med yttre skötsel av fastigheter, snöröjning, sopning och liknande. Den andra hälften av RRÖ förvaltning ägs av Sara och Simon som dessutom har G57 Entreprenad AB med maskiner för vägslåtter, snöröjning, vägunderhåll etc.

Tillsammans i dessa tre bolag har vi en utmärkt bredd som täcker över många olika områden och behov.

             

 

Våra anställda – vem kör vad?

Peter Hedman

Plockar ner träd med kranbil, sopar snö från tak med mera.

Lars Krunegård

Uppdrag för Bygma

Göran Hörnelid

Hjullastare med släp. Levererar ut gods till en mängd olika kunder.

Niclas Norberg

Bodbil kran HIAB 1058 + jibb, vajerspel, eldrift av kranar, framhjulsdrift och kan köra bilen från krandosan. Husmonteringar, tunga, långa lyft.

Alexander Edlund

Kranväxlare 66 t/m. Mycket takbyten, monteringsjobb med mera.

Emil Vinqvist

Kranväxlare, servicebil åt Svevia plog/sand bil.

Gustav Schill

Kranväxlare kör allt möjligt, plogar och saltar E4:an.

Sebbe Stenberg

Kranväxlare, sätter plogpinnar, tar upp plogpinnar, plogar hockeyrinkar åt Umeå kommun Där emellan lite brädgårdskörning på sommaren.

Filip Tomasson

Ljungby L11 med släpvagn. Levererar ut material med hjullastare och vagn, givetvis med trafiktillstånd och färdskrivare.

Annica Wredin

Delägare. Sköter allt på kontoret.

Henke Hellberg

Volvo FH kranväxlare 53 t/m + jibb, trädplockning, monteringsjobb med mer.

Linda Persson

Kranväxlare. All möjlig körning sommartid. På vintern körs snö och sandar gator åt kommunen.

Linus Hedman

Kranväxlare kör också allt möjligt, ris stöttar upp övriga bilar där behov finns. Sandbil åt Umeå kommun + snökörning vintertid. Kör åt Umeå energi sommartid.

Johan Erlandsson

Iveco Kranbil 7 T/M. Kör småleveranser av byggmaterial m.m.

Magnus Wredin

Ägare och arbetsledare.

Victor Thede

Volvo FM kranväxlare  med batteridrift, kör åt Bygma.

Ester

Efter flera år i kranbilar, lägger hon sin tid nu på kontoret.

Miljöpolicy

– Verksamheten skall arbeta mot ständiga förbättringar

– Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda

– Följa gällande miljölagstiftning samt övriga för verksamheten gällande regler

– Lyssna på kunder och intressenter avseenden deras miljökrav

– Upprätta miljömål som följs upp och revideras

– Anställda, kunder och leverantörer skall känna sig delaktiga i miljöarbetet

– Miljöpolicy och andra delar i miljöledningssystemet skall finnas tillgängligt för allmänheten

– Verksamheten bedrivs och företaget utvecklas så att miljöpåverkan så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart begränsas och att en totalt god resurshushållning iakttas i verksamheten